AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem a l’usuari de les nostres dades: 
Denominació Social: SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL
Nom Comercial: JAVAJAN
 
Domicili Social : PLAÇA DELS ALBERS NUM. 16-17, 3R B, 08560, MANLLEU, BARCELONA
CIF / NIF: B61950127
Telèfon: 902.198.366
e-mail: info@javajan.com
Lloc web: https://www.javajan.com/
Dades Registrals: Aquesta empresa consta inscrita el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 31618, Foli 0078, Full 196.0451.- OBJECTE

SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL (des dara també el prestador, responsable del lloc web) posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web. 
A través del web, el prestador facilita als usuaris l’accés i ús de diferents serveis i continguts posats a la seva disposició.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. 
Com a usuari, Un. Té l’obligació de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entri a la web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web , sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en el seu coneixement aquestes obligacions, sent suficient la mera publicació a la web del prestador. 
El present avís legal (en endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: https://www.javajan.com/.2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB. 

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web.

La prestació dels serveis per part de SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL  caràcter gratuït per a tots els usuarisNo obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador o per tercers a través del web poden estar subjectes al pagament dun preu determinat en les condicions generals de contractació .

2.2. Registre d’Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.

Així mateix, el prestador condiciona l’ús d’alguns dels Serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a  SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació realEn tot cas, lUsuari serà lúnic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers per la informació facilitada

2.4. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors els correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, hauran d’establir en els seus ordinadors determinats mecanismes, en particular, programes informàtics, filtres i bloquejos , que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin 100% infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors. 
2.5. Obligació de fer un ús correcte de la web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. 

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb fins o efectes il·lícits o prohibits, lesius de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral oa l’ordre públic;

Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;

de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat de SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL o de tercers;

constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest. 
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. 
El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 - la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts
- l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; 
- L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

- La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web. 
L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts i / o lesius dels drets i interessos de SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL
 , dels altres usuaris, tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part dels usuaris.4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Vegeu la nostra 
Política de Cookies .5.- ENLLAÇOS (LINKS) 

Des d’aquest lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació,6.- Protecció de dades personals

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. 
SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SLha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un / s fitxer / s degudament inscrit / s en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent. 
El prestador posa a disposició dels usuaris la 
Política de Privacitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:

Dades del Responsable del tractament.

Dades tractats.

Fitxer en el qual s’emmagatzemen.

Finalitat del tractament.

Obligatorietat o no de facilitar, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.

Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per a exercitar-los.

 

Tot això per al cas que l’equip del prestador pugui: 
i) respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; 
ii) realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari; 
iii) proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé 
iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies ressenyades. 
El prestador li informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant-li quines dades són que cal fer. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD, l’usuari atorga consentiment inequívoc a SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SLperquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro dels fins esmentats anteriorment.7. XARXES SOCIALS

L’informem que SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL
 pot estar present en xarxes socialsEl tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes [fent seguidors del prestador a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través daquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions de ús, polítiques de privacitat i normatives daccés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per lusuari
SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL
 tractarà les seves dades amb la finalitat dinformar de les activitats, productes o serveis del seu interès, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. 
Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador NO AUTORITZA a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix. 
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic dalt ressenyat.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, l’informem que aquesta pàgina web és propietat de SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL JAVAJAN ), dara endavant també el prestador, domiciliada a PLAÇA DELS ALBERS NUM. 16-17, 3R B, 08560, MANLLEU, BARCELONA i amb CIF B61950127, telèfon de contacte: 902.198.366, i e-mail: info@javajan.com.

SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL , com a responsable daquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, díndole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Als efectes del que preveu la LOPD, SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL linforma que les dades que voluntàriament ens ha facilitat seran incorporades a un fitxer mixt de dades de caràcter personal, declarat en el Registre de lAgència de Protecció de Dades, la finalitat és la de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries en la relació amb els clients a través del web.  

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL i perquè el nostre equip pugui:

respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l’Usuari;

realitzar la / prestació / es de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari;

proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé

realitzar les activitats pròpies de SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL per la present ressenyades.

 

El prestador li informarà de l’obligatorietat de donar o no quines dades a l’Usuari i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD, l’usuari atorga consentiment inequívoc a SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL perquè procedeixi al tractament daquells en pro dels fins esmentats anteriormentEl no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels nostres productes i serveis.

D’acord amb el que estableix la LOPD
 , linformem que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint una carta a SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL,amb domicili social a PLAÇA DELS ALBERS NUM. 16-17, 3R B, 08560, MANLLEU, BARCELONA o enviant un correu electrònic a info@javajan.com, indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o document equivalent (per acreditar la seva identitat), tal com estableix la llei.

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS
El prestador ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tracte d’aquestes dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat , tenint en compte l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent. 

SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui els hagin estat comunicades -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades,

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Per tant, en utilitzar aquest formulari per contactar amb nosaltres està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol via (inclòs correu electrònic), i pot anul·lar aquesta autorització, en qualsevol moment, dirigint-se a SERVEIS D ‘ INTERNET JAVAJAN, SL.

A través d’aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL , incloent les dels menors, en els quals, per la seva obtenció s’haurà aconseguit el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals a través de la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la seva negativa a l’ús de la imatge del menor (en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada).

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL
 , exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS) 
SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL
 no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines Web de tercers a les que es pugui accedir per «links» o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador . La presència de “links” o enllaços té la finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat del prestador i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de SERVEIS d’INTERNET JAVAJAN, SL.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT 
SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL
 es reserva el dret a actualitzar, modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, així com eliminar la informació continguda a la seva pàgina web , podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a aquests usuaris. En aquests supòsits, s’anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS
D’acord amb la LSSICE, SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL
 no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per lUsuariEn conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut en la pàgina web, lUsuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre la nostra «Newsletter», amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, SL
 amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

POLÍTICA DE COOKIESUna “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de “cookies” ens ajuda a millorar la qualitat del nostre web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils per als nostres usuaris i quines no. Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i operativitat del nostre lloc web. Tingui en compte que les cookies no poden espatllar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuda a identificar i resoldre els errors. La informació que li proporcionem a continuació, l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a larxiu de cookies del seu navegador fins al moment en què abandona el lloc web, pel que cap daquestes queda registrada al disc dur de lusuari. La informació obtinguda per mitjà daquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de trànsit al web. A la llarga, aquest fet ens permet proporcionar una millor experiència per a millorar el contingut i facilitant-ne el seu ús
Cookies permanents:
 són emmagatzemades al disc dur i el nostre web les llegeix cada cop que vostè torna a visitar-lo. Aquestes cookies compten amb una data dexpiració determinada després de la qual deixarà de funcionar
A continuació publiquem una relació de les principals cookies utilitzades al nostre Web, distingint: 
Les cookies estrictament necessàries, com per exemple, aquelles que serveixen per a una correcta navegació o les que permeten realitzar serveis sol·licitats per l’usuari o cookies que serveixen per a garantir que el contingut del lloc web es carrega eficaçment. 
Les cookies de tercers, com per exemple, les utilitzades per xarxes socials, o per complements externs de contingut. 
Les cookies analítiques, compilen dades estadístiques de l’activitat amb propòsits de manteniment periòdic i amb l’objectiu de garantir el millor servei possible a l’usuari.

RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES COOKIES QUE UTILITZEM AL LLOC WEB: La taula que publiquem a continuació recull, de manera esquematitzada, les cookies que utilitzem al nostre lloc web:

Cookie

Nom

Finalitat / Més informació

Venciment

Sessió pgweb (www.javajan.com)

PHPSESSID

Aquesta cookie s’utilitza per a guardar la sessió de l’usuari que visita la nostra web.

Sessió

Cookies google.com

APISID

S’utilitzen per a recordar preferències de l’usuari durant la seva navegació.

2 anys

 

SSID

També per al recompte, per part de google, del número d’usuaris que utilitzen els mapes.

2 anys

 

GMAIL_RTT

Aquesta cookie permet als usuaris compartir a la xarxa social Google+.

Sessió

 

NID

Per a fer la publicitat més atractiva.

6 mesos

 

PREF, SAPISID

L’ús de serveis de localització com Google Maps implica la instal·lació d’aquestes cookies.

2 anys

 

UTMA

Generada per Google Maps, assigna una id única a l’usuari per saber que està visitant la web.

2 anys

 

UTMZ

Generada per Google Maps per a conèixer l’origen (ubicació) de l’usuari.

6 mesos

 

_ga

S’utilitza per a distingir als usuaris.

2 anys

 

_gat

Utilitzada per a mesurar determinats esdeveniments Universal Analytics.

10 min

 

HSID, SID

Per a proveir de mecanismes de seguretat que evitin l’accés no autoritzat a dades d’accés d’usuaris o la informació que aquests faciliten en formularis de contacte.

2 anys

 

 

Més informació sobre les cookies de Google aquí (català).

 

 

Garanties complementàries – Gestió de cookies: Com a garantia complementària a les anteriorment descrites, el registre de les cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal·lació o posada al dia del navegador emprat. Aquesta acceptació pot en tot moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privacitat disponibles. Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies sesborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador, aquest mode privat pot tenir diferents noms. A continuació trobarà una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms que rep aquest «mode privat»:

Internet Explorer 8 i superior; InPrivate Safari 2 i superior; Navegació Privada Opera 10.5 i superior; Navegació Privada FireFox 3.5 i superior; Navegació Privada Google Chrome 10i superior; Incògnit

Important: Si us plau, llegeixi atentament la secció dajuda del seu navegador per a conèixer més sobre com activar el «mode privat». Podrà seguir visitant la nostra pàgina web tot i tenir activat aquest «mode privat», si bé la navegació per la pàgina web pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar correctament.